Thập niên 870 TCN

thập kỷ

Thập niên 870 TCN hay thập kỷ 870 TCN chỉ đến những năm từ 870 TCN đến 879 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 10 TCNthế kỷ 9 TCNthế kỷ 8 TCN
Thập niên: thập niên 880 TCNthập niên 870 TCNthập niên 860 TCN
Năm: 879 TCN 878 TCN 877 TCN 876 TCN 875 TCN 874 TCN 873 TCN 872 TCN 871 TCN 870 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện

sửa

872 TCN: Ahaziah , Jehu

~870 TCN: Tống Huệ công

Mất

sửa

879 TCN Phelles của Phoencia.

878 TCN Lỗ Lệ công.

873 TCN Omri , quốc vướng thứ 7 của Israel. 872 TCN Takelot I.

871 TCN Chu Ý vương.

870 TCN Asa , quốc vương thứ 3 của Judah.

Tham khảo

sửa