Thập niên 890 TCN

thập kỷ

Thập niên 890 TCN hay thập kỷ 890 TCN chỉ đến những năm từ 890 TCN đến 899 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 10 TCNthế kỷ 9 TCNthế kỷ 8 TCN
Thập niên: thập niên 900 TCNthập niên 890 TCNthập niên 880 TCN
Năm: 899 TCN 898 TCN 897 TCN 896 TCN 895 TCN 894 TCN 893 TCN 892 TCN 891 TCN 890 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện sửa

892 TCN— Megacles , Vua của Athens , qua đời sau 30 năm trị vì và được kế vị bởi con trai ông là Diognetus .


891 TCN— Tukulti-Ninurta II kế vị cha mình là Adad-nirari II làm vua của Assyria .

Mất sửa

895 TCN: Chu Cung vương

Tham khảo sửa