Thập niên 970 TCN

thập kỷ

Thập niên 970 TCN hay thập kỷ 970 TCN chỉ đến những năm từ 970 TCN đến 979 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 11 TCNthế kỷ 10 TCNthế kỷ 9 TCN
Thập niên: thập niên 980 TCNthập niên 970 TCNthập niên 960 TCN
Năm: 979 TCN 978 TCN 977 TCN 976 TCN 975 TCN 974 TCN 973 TCN 972 TCN 971 TCN 970 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện sửa

Mất sửa

~972 TCN: Tấn hầu Tiệp

Tham khảo sửa