Thập niên 990 TCN

Thập niên 990 TCN hay thập kỷ 990 TCN chỉ đến những năm từ 990 TCN đến 999 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 11 TCNthế kỷ 10 TCNthế kỷ 9 TCN
Thập niên: thập niên 1000 TCNthập niên 990 TCNthập niên 980 TCN
Năm: 999 TCN 998 TCN 997 TCN 996 TCN 995 TCN 994 TCN 993 TCN 992 TCN 991 TCN 990 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi