Thập niên mất mát

trang định hướng Wikimedia

Thập niên mất mát thường được dùng để chỉ thời kỳ trì trệ kinh tế kéo dài ở:

  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 1945-1955.
  • Mỹ Latinh thập kỷ 1980 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ.
  • Ở Nhật Bản thập niên 1990.