Thằn lằn bay

trang định hướng Wikimedia

Thằn lằn bay trong tiếng Việt dùng để chỉ:

Thằn lằn bay chụp tai vườn Quốc gia Ba Vì