Thế hệ là cách gọi tập thể tất cả những người được sinh ra và sống trong cùng một khoảng thời gian.

Năm thế hệ trong gia đình.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi