Thế kỷ 16

thế kỷ

[[Thể loại:Thế kỷ {{{c}}}| ]]

Theo thập niên: [[Thập niên {{{cpa}}}00|{{{cpa}}}00]] [[Thập niên {{{cpa}}}10|{{{cpa}}}10]] [[Thập niên {{{cpa}}}20|{{{cpa}}}20]] [[Thập niên {{{cpa}}}30|{{{cpa}}}30]] [[Thập niên {{{cpa}}}40|{{{cpa}}}40]]
[[Thập niên {{{cpa}}}50|{{{cpa}}}50]] [[Thập niên {{{cpa}}}60|{{{cpa}}}60]] [[Thập niên {{{cpa}}}70|{{{cpa}}}70]] [[Thập niên {{{cpa}}}80|{{{cpa}}}80]] [[Thập niên {{{cpa}}}90|{{{cpa}}}90]]
Theo thế kỷ: [[Thế kỷ {{{cpa}}}|{{{cpa}}}]] [[Thế kỷ {{{c}}}|{{{c}}}]] [[Thế kỷ {{{cn1}}}|{{{cn1}}}]]
Theo thiên niên kỷ: 2


Thế kỷ 16 là khoảng thời gểm]] năm 1501 đến hết năm 1600, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.


1)Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

a) Tình hình chính trị- xã hội

- Chính trị: Khủng hoảng trầm trọng

+) Nội bộ triều đình chia bè kéo phái, vua quan ăn chơi xa xỉ, đàn áp bóc lột.

+) Chiến tranh Nam- Bắc Triều, chiến tranh Trịnh- Nguyễn phân tranh kéo dài suốt 2 thế kỉ.

- Xã hội: Không ổn định, hàng loạt phong trào đấu tranh thường xuyên diễn ra

b) Tình hình kinh tế- văn hóa

- Kinh tế phát triển chậm chạp, không đều giữa 2 Đàng

- Văn hóa có nhiều điểm mới:

+ Du nhập Đạo thiên chúa

chữ quốc ra đời là chữ s khai năm}}