Thế kỷ 16

thế kỷ


Thế kỷ 16 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1501 đến hết năm 1600, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 1500 1510 1520 1530 1540
1550 1560 1570 1580 1590
Theo thế kỷ: 15 16 17
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3

Tóm gọn lại những ý chính trong bài Nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIIISửa đổi

1)Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

a) Tình hình chính trị- xã hội

- Chính trị: Khủng hoảng trầm trọng

+) Nội bộ triều đình chia bè kéo phái, vua quan ăn chơi xa xỉ, đàn áp bóc lột.

+) Chiến tranh Nam- Bắc Triều, chiến tranh Trịnh- Nguyễn phân tranh kéo dài suốt 2 thế kỉ.

- Xã hội: Không ổn định, hàng loạt phong trào đấu tranh thường xuyên diễn ra

b) Tình hình kinh tế- văn hóa

- Kinh tế phát triển chậm chạp, không đều giữa 2 Đàng

- Văn hóa có nhiều điểm mới:

+ Du nhập Đạo thiên chúa

+ Chữ quốc ngữ ra đời