Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Thế kỷ 21 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 2001 đến hết năm 2100, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory (Lịch cổ). Theo Lịch thiên văn thì nó được bắt đầu từ 1/1/2001 và kết thúc vào ngày 31/12/2100.[1][2]

Theo thập niên: 2000 2010 2020 2030 2040
2050 2060 2070 2080 2090
Theo thế kỷ: 20 21 22
Theo thiên niên kỷ: 2 3 4


Mục lục

Những sự kiện, thành tích và mốc phát triểnSửa đổi

Chính trịSửa đổi

Khoa học và công nghệSửa đổi

Xung đột và khủng bốSửa đổi

 
Sự kiện 11 tháng 9

Thể thaoSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “The 21st Century and the 3rd Millennium When Did They Begin?”. United States Naval Observatory. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2013. 
  2. ^ "When and where did the new Millennium officially start, and why?". Royal Observatory Greenwich