Thế kỷ 21

01/01/2001 - 31/12/2100


Thế kỷ 21 Công Nguyên là thế kỷ hiện tại tính theo lịch Gregorius. Thế kỷ này bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2100, tức là bằng 100 năm.[1][2] Thế kỷ 21 là thế kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ 3.

Theo thập niên: 2000 2010 2020 2030 2040
2050 2060 2070 2080 2090
Theo thế kỷ: 20 21 22
Theo thiên niên kỷ: 2 3 4

Những sự kiện, thành tích và mốc phát triển

sửa

Chính trị

sửa

Thay đổi địa giới quốc gia và lãnh thổ

sửa

Trong thế kỷ XXI, một số lãnh thổ đã giành được độc lập. Dưới đây là các quốc gia có chủ quyền đã giành được độc lập trong thế kỷ XXI và được Liên Hợp Quốc công nhận.

Các vùng lãnh thổ dưới đây đã tuyên bố độc lập và có quyền tự chủ tương đối về an ninh nhưng chỉ được một số quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận:

Các vùng lãnh thổ dưới đây đã tuyên bố độc lập và có quyền tự chủ tương đối về an ninh nhưng không được quốc gia nào công nhận:

  •   Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant vào tháng 6 năm 2014. Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant đã tuyên bố chủ quyền trên nhiều vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Iraq, Syria và Libya. Tổ chức này được xem là một tổ chức khủng bố.

Các vùng lãnh thổ dưới đây được sáp nhập vào từ phần đất của một quốc gia có chủ quyền, hành động này chỉ được một số thành viên LHQ công nhận:

Khoa học và công nghệ

sửa

Vụ du khách

sửa

Xung đột và khủng bố

sửa
 
Sự kiện 11 tháng 9

Dịch bệnh toàn cầu

sửa

Lũ lụt

sửa

Hỏa hoạn

sửa

Thể thao

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “The 21st Century and the 3rd Millennium When Did They Begin?”. United States Naval Observatory. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2019. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2013.
  2. ^ “When and where did the new Millennium officially start, and why?”. www.rmg.co.uk. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2024.
  3. ^ Grolier- the new book of knowledge, section "E"