Thế kỷ 22 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 2101 đến hết năm 2200, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 2100 2110 2120 2130 2140
2150 2160 2170 2180 2190
Theo thế kỷ: 21 22 23
Theo thiên niên kỷ: 2 3 4

Dự đoán Sửa đổi

Các hiện tượng thiên văn Sửa đổi

Khoa học viễn tưởng đặt trong thế kỉ 22 Sửa đổi

Văn học (tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện tranh) Sửa đổi

  • Doraemon ra đời ngày 3 tháng 9 năm 2112.
  • Dorami ra đời ngày 22 tháng 12 năm 2114.
  • Đại Nam Lục Lâm kỳ truyện (lấy bối cảnh năm 2172 tại miền Nam Việt Nam)

TV và Phim Sửa đổi

Khác Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ “Lunar Eclipses: 2101 to 2200”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 1999. Truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2008.

Liên kết ngoài Sửa đổi