Thế kỷ 33 TCN

Thế kỷ 33 TCN là một thế kỉ kéo dài từ năm 3300 TCN đến 3201 TCN.

Theo thế kỷ: 34 TCN 33 TCN 32 TCN
Theo thiên niên kỷ: 4 TCN

Sự kiệnSửa đổi

 
Mặt trời chiếu sáng trên cồn cát Sahara

Tham khảoSửa đổi