Thế vận hội Mùa đông 1944

Thế vận hội Mùa đông 1944, được gọi với tên chính thức là Thế vận hội Mùa đông lần thứ V (sau khi Thế vận hội Mùa đông năm 1940 bị hủy) (tiếng Ý: V Giochi olimpici invernali), dự kiến được tổ chức vào tháng 2 năm 1944 ở Cortina d'Ampezzo, Ý. Cortina d'Ampezzo được trao quyền vào tháng 6 năm 1939, nhưng do Thế chiến II, Thế vận hội Mùa đông 1944 bị hủy vào năm 1941.

Thế vận hội Mùa đông lần thứ V được diễn ra tại St. Moritz, Thụy Sĩ, năm 1948; Cortina d'Ampezzo đăng cai Thế vận hội Mùa đông 1956.

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Tiền nhiệm
Sapporo
Thế vận hội Mùa đông
Cortina d'Ampezzo

Thế vận hội Mùa đông (1944)
Kế nhiệm
St. Moritz