Thể diện là một khái niệm xã hội học[1] tổng quát liên quan đến phẩm giáuy tín mà một người có trong các mối quan hệ xã hội của họ. Ý tưởng với sắc thái đa dạng này được quan sát thấy ở nhiều xã hội và nền văn hóa như Trung Quốc, Ả Rập, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Lào, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines và Thái Lan. Thể diện có nhiều ý nghĩa hơn trong các quốc gia chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “SOCIOLOGICAL | definition in the Cambridge English Dictionary”. dictionary.cambridge.org (bằng tiếng Anh Mỹ). Truy cập ngày 12 tháng 12 năm 2018.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
  2. ^ “Chinese Culture, Tradition, and Customs — Penn State University and Peking University”. elements.science.psu.edu. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2019. Truy cập ngày 12 tháng 12 năm 2018.