Đại hội liên minh thương mại UNISON tại Oxford trong lúc biểu tình ngày 28 tháng 3, 2006

Cuộc đình công hay cuộc bãi công là sự kiện lao động ngừng lại vì rất nhiều công viên từ chối tiếp tục làm việc. Cuộc đình công thường diễn ra vì các công viên cảm thấy bất bình về tình hình.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

T

Trang trong thể loại “Đình công”

Thể loại này chứa 5 trang sau, trên tổng số 5 trang.