Thể loại:Đế quốc Nhật Bản

Tiền nhiệm:
Thể loại:Thời kỳ Edo
1603-1868

Lịch sử Nhật Bản
Thể loại:Đế quốc Nhật Bản
1868-1945

Kế nhiệm:
Thể loại:Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai
1945-hiện tại

Thể loại con

Thể loại này gồm 14 thể loại con sau, trên tổng số 14 thể loại con.

C

Đ

K

M

Q

S

T