Thể loại:Địa điểm khảo cổ

Ghi chúSửa đổi

Người ta thường sử dụng thuật ngữ Di chỉ khảo cổ. Nay sao lại đưa ra ra cái tên lạ này. LuongLBc (thảo luận) 08:00, ngày 12 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Thể loại con

Thể loại này gồm 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.