Cộng Hoà Liên Bang Đức là một trong các nước công nghiệp hoá nhiều nhất trên thế giới, nằm ở giữa châu Âu, thành viên sáng lập của Liên Minh Châu Âu.

Thể loại con

Thể loại này có 24 thể loại con sau, trên tổng số 24 thể loại con.

*

B

C

Đ

G

K

L

M

N

Q

V

X

Y

Σ