Thể loại:Ai Cập thời tiền sử

Khoảng thời gian từ lúc con người định cư sớm nhất ở Ai Cập cho đến Thời kỳ Sơ triều đại của Ai Cập. Giai đoạn này bắt đầu từ khoảng năm 30.000 TCN và kết thúc vào thế kỷ 32 TCN.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

Trang trong thể loại “Ai Cập thời tiền sử”

Thể loại này chứa 4 trang sau, trên tổng số 4 trang.