Thể loại:Album năm 2004

Album phát hành lần đầu vào năm 2004. Xem thêm Âm nhạc năm 2004.