Thể loại:Anime truyền hình dài tập thập niên 2010

Thập niên:
 •  1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2010
 • 2020
 • 2030
 • 2040
 • 2050
 • 2060 

Danh sách này đề cập đến những bộ anime truyền hình dài tập phát sóng trong thập niên 2010, nghĩa là từ năm 2010 đến năm 2019.