Thể loại:Anime và manga theo đối tượng mục tiêu


Những tác phẩm animemanga được phân nhóm theo đối tượng độc giả/khán giả, hay khán thính giả mục tiêu của tác phẩm đó. Mặc dù có mối tương quan chặt chẽ giữa đối tượng mục tiêu và thể loại cụ thể, không nên nhầm lẫn hai khái niệm này.

Xem thêmSửa đổi

Thể loại con

Thể loại này gồm 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

J

K

S