Thể loại:Bài chất lượng C về Taylor Swift

Bài viết về Taylor Swift theo chất lượng
BVCL BVT A B C Sơ khai DS DSCL Bản mẫu Chưa xếp Tổng
2 3 7 1 13 48 1 2 7 83