Thể loại:Bài chất lượng kém

Bạn có thể giúp:

Gửi bảo quản viên, điều phối viên: Xin hãy kiểm tra lại lịch sử bài viết xem có sửa đổi nào mang tính bổ sung kể từ khi bị đánh dấu hay không trước khi xóa. Hãy luôn nhớ rằng, xóa đi một bài thì rất nhanh, nhưng để có được một bài viết tốt trên Wikipedia là điều rất khó.

Hôm nay là ngày 23 tháng 09 năm 2023, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 trở về trước.