Thể loại:Bài chất lượng kém

Bạn có thể giúp:

Gửi bảo quản viên, điều phối viên: Xin hãy kiểm tra lại lịch sử bài viết xem có sửa đổi nào mang tính bổ sung kể từ khi bị đánh dấu hay không trước khi xóa. Hãy luôn nhớ rằng, xóa đi một bài thì rất nhanh, nhưng để có được một bài viết tốt trên Wikipedia là điều rất khó.

Hôm nay là ngày 16 tháng 08 năm 2022, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 8 tháng 8 năm 2022 trở về trước.

Thể loại con

Thể loại này gồm 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.