Thể loại:Bài sơ khai về LGBT

Bài viết về LGBT theo chất lượng
BVCL BVT A B C Sơ khai DSCL Bản mẫu Chưa xếp Tổng
14 4 0 7 22 32 1 0 18 98