Thể loại:Bài sơ khai về LGBT

Bài viết về LGBT theo chất lượng
BVCL BVT A B C Sơ khai DS DSCL Bản mẫu Chưa xếp Tổng
12 5 0 8 11 9 0 0 15 60