Thể loại:Bài viết Wikipedia có vấn đề nội dung

Bài viết trong các thể loại này cần được chú ý để cải thiện nội dung của chúng – thường bằng cách thêm nhiều nội dung. Xem Wikipedia:Phát triển bài viếtWikipedia:Bài viết hoàn hảo cho một số thông tin về điều này.