Thể loại:Bài viết có tích hợp văn bản được phát hành ra phạm vi công cộng

Thể loại này chứa các bài viết đã được tích hợp nội dung được phát hành ra phạm vi công cộng trên toàn thế giới. Mặc dù về mặt luật pháp, các nội dung thuộc phạm vi công cộng không đòi hỏi sự ghi công hay liên kết trở lại nguồn gốc của chúng, Wikipedia vẫn đòi hỏi việc này để tránh những lời mạo nhận hoặc nghi ngờ đạo văn.

Thể loại này chứa các bài viết được tác giả công bố thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới, hoặc được hiến tặng ra phạm vi công cộng cho toàn thế giới sử dụng theo CC0. Một số nội dung thuộc phạm vi công cộng do hết hạn bảo hộ bản quyền theo luật pháp của Hoa Kỳ có thể vẫn không thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia khác. Để tránh những tình huống như vậy, giấy phép CC0 có thể hữu ích hơn thay vì một lời tuyên bố thuộc phạm vi công cộng theo cách thông thường.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.