Thể loại:Bài viết có tích hợp văn bản cấp phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự

Thể loại này chứa các bài viết đã được tích hợp nội dung được cấp phép để tái sử dụng theo CC BY-SA 1.0, 2.0, 2.5, 3.0 và các phiên bản theo quốc gia của những giấy phép này. Tính đến tháng 7 năm 2009, mặc dù hầu hết nội dung Wikipedia được cấp theo giấy phép kép là cả GFDL lẫn CC-BY-SA 3.0, những bài viết trong thể loại này có thể chỉ được sử dụng theo CC BY-SA. Cần lưu ý rằng CC BY-SA 4.0 không phải là một giấy phép tương thích và không được phép sao chép vào Wikipedia.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.