Mở trình đơn chính

Thể loại:Bài viết có tính quảng cáo

Trang này có việc cần làm dành cho các bảo quản viên.
Xin hãy bỏ thông báo này khi việc cần làm đã được giải quyết.

Bạn có thể giúp gì:

  • Trực tiếp cải tiến hoặc nhờ người khác sửa lại bài sao cho trung lập và bách khoa để chúng không bị xóa.
  • Nếu gặp những bài có tính quảng cáo không thích hợp với một bách khoa toàn thư, bạn có thể thông báo việc này bằng cách đặt tiêu bản {{có tính quảng cáo}} hoặc {{bài quảng cáo}} vào bài viết để các thành viên khác quan tâm đến bài viết.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bài viết có tính quảng cáo”

Thể loại này gồm trang sau.