Thể loại:Bài viết có tính quảng cáo

Bạn có thể giúp gì:

  • Trực tiếp cải tiến hoặc nhờ người khác sửa lại bài sao cho trung lập và bách khoa để chúng không bị xóa.
  • Nếu gặp những bài có tính quảng cáo không thích hợp với một bách khoa toàn thư, bạn có thể thông báo việc này bằng cách đặt tiêu bản {{có tính quảng cáo}} hoặc {{bài quảng cáo}} vào bài viết để các thành viên khác quan tâm đến bài viết.