Thể loại:Bài viết cần dọn dẹp chú thích

Một trong các bản mẫu sau sẽ thêm các trang vào thể loại này: {{Citation style}}, {{Format footnotes}}, {{Link rot}}

Trang trong thể loại “Bài viết cần dọn dẹp chú thích”

3 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 3 trang.