Thể loại:Bản mẫu địa cấp thị Trung Quốc

Dưới đây là danh sách các tiêu bản của địa cấp thị nằm tại Trung Quốc.