Thể loại:Bản mẫu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008

Bài này liệt kê về các bản mẫu của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008.