Thể loại:Bản mẫu kiểu ẩn

Các trang này đưa các tham số bị phản đối |bg1=, |bg2=, |ta1=, |ta2=, |fw1=, và |fw2= vào {{Hộp ẩn}}. Các tham số này cần được thay thế bằng |style=|headerstyle= một cách thích hợp.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bản mẫu kiểu ẩn”

5 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 5 trang.