Thể loại:Binh biến ở Việt Nam Cộng hòa

Trong suốt thời gian 20 năm tồn tại chế độ Việt Nam Cộng hòa, đã có ít nhất 8 lần xảy ra binh biến lớn, đặc biệt có đến 4 cuộc binh biến xảy ra trong 2 năm 1963-1965, đến nỗi dư luận thời bấy giờ gọi là "Đảo chính được mùa". Ngoài ra cũng có thể tính cuộc binh biến của tướng Nguyễn Văn Hinh và các xung đột vũ trang của quân phiệt giáo phái chống thủ tướng Ngô Đình Diệm...