Thể loại:Câu lạc bộ thể thao thành lập năm 1984

Các câu lạc bộ thể thao hay đội thể thao thành lập vào năm 1984.

 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989

Theo thập niên: 1970 <<1980>> 1990

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.