Công nghệ là sự phát triển và sử dụng các dụng cụ, máy móc, nguyên liệuphương pháp để giải quyết những vấn đề cho nhân loại. Trong các hoạt động của loài người, công nghệ xảy ra trước khoa họckỹ sư.

Thể loại con

Thể loại này có 48 thể loại con sau, trên tổng số 48 thể loại con.

 

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

S

T

V

Σ