Thể loại:Công trình hai bờ sông Seine

Thể loại này chứa các bài về những công trình hai bờ sông Seine ở Paris đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.