Thể loại:Công ty thành lập năm 1979

Công ty, tập đoàn hoặc doanh nghiệp thành lập năm 1979.Trang trong thể loại “Công ty thành lập năm 1979”

Thể loại này gồm trang sau.