Thể loại:Cộng đồng Do Thái lịch sử

Thể loại gồm các cộng đồng người Do Thái không còn tồn tại hoặc có dân số là người Do Thái ít hơn trước kia.

Thể loại con

Thể loại này gồm 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.