Thể loại:Cựu Ước

Cựu Ước, còn gọi là Kinh thánh Do Thái, là phần đầu của toàn bộ Kinh thánh của Công giáo Rôma.