Thể loại:Cercopithecus

Danh sách loài được xếp theo tên khoa học của chúng.