Thể loại:Chương trình sắp phát sóng

Thể loại này bao gồm tất cả các bài viết về sự kiện, vấn đề chắc chắn xảy ra trong tương lai.