Thể loại:Chương trình truyền hình lịch sử

Các chương trình nhiều tập (và các chương trình chuyên đề chiếu một lần hoặc chương trình ngắn tập) nói về lịch sử theo phong cách phim tài liệu.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.