Thể loại:Chấm dứt năm 1160

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 1160.

 • 1155
 • 1156
 • 1157
 • 1158
 • 1159
 • 1160
 • 1161
 • 1162
 • 1163
 • 1164
 • 1165

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.