Thể loại:Chấm dứt năm 1714

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 1714.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

S