Thể loại:Chấm dứt năm 2004

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 2004.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.