Thể loại:Chấm dứt thập niên 1000

Tổ chức, địa danh và các định nghĩa khác chấm dứt hoạt động vào thập niên 1000.

Chấm dứt thế kỷ 11: 1000101010201030104010501060107010801090

Thể loại con

Thể loại này có 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.