Thể loại:Chấm dứt thập niên 1290

Tổ chức, địa danh và các định nghĩa khác chấm dứt hoạt động vào thập niên 1290.

Chấm dứt thế kỷ 13: 1200121012201230124012501260127012801290

Thể loại con

Thể loại này có 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.