Thể loại:Chấm dứt thế kỷ 20 ở châu Âu

Các tổ chức, địa điểm, công ty hoặc những thứ khác đã kết thúc hoặc bị hủy bỏ ở châu Âu trong thế kỷ 20.

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
Thế kỷ 19 ← Chấm dứt ở châu Âu trong thế kỷ 20 → Thế kỷ 21
Chấm dứt thập niên 1900 ở châu Âu —            190119021903190419051906190719081909
Chấm dứt thập niên 1910 ở châu Âu1910191119121913191419151916191719181919
Chấm dứt thập niên 1920 ở châu Âu1920192119221923192419251926192719281929
Chấm dứt thập niên 1930 ở châu Âu1930193119321933193419351936193719381939
Chấm dứt thập niên 1940 ở châu Âu1940194119421943194419451946194719481949
Chấm dứt thập niên 1950 ở châu Âu1950195119521953195419551956195719581959
Chấm dứt thập niên 1960 ở châu Âu1960196119621963196419651966196719681969
Chấm dứt thập niên 1970 ở châu Âu1970197119721973197419751976197719781979
Chấm dứt thập niên 1980 ở châu Âu1980198119821983198419851986198719881989
Chấm dứt thập niên 1990 ở châu Âu1990199119921993199419951996199719981999
Chấm dứt thập niên 2000 ở châu Âu2000