Thể loại:Chủ tịch nước Việt Nam

Chủ tịch nước Việt Nam là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và trước đó là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về đối nộiđối ngoại.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chủ tịch nước Việt Nam”

4 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 4 trang.

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Chủ tịch nước Việt Nam”

Thể loại này gồm tập tin sau.