Danh sách dưới đây được xếp theo tên khoa học của chúng.

Thể loại con

Thể loại này có 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

A

L

M

S

Trang trong thể loại “Diapsida”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.